> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού
54WK-03J

Εμπλοκές χαρτιών σε μία πηγή χαρτιού

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Συρτάρι χαρτιού Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Εμπλοκές χαρτιού στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Εάν το χαρτί είναι τοποθετημένο στον δίσκο, αφαιρέστε το πρώτα. Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Τοποθετήστε χαρτί.
3
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει.

Εμπλοκές χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε έξω την κασέτα χαρτιού, έως ότου σταματήσει.
2
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Εάν είναι προσαρτημένος ο προαιρετικός τροφοδότης χαρτιού, τραβήξτε απαλά το χαρτί με τον ίδιο τρόπο.
3
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
4
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει.