> Προβλήματα με ασύρματη σύνδεση LAN > Η σύνδεση είναι ασταθής (Αργή ή δεν είναι δυνατή η δημιουργία της)
54WK-08L

Η σύνδεση είναι ασταθής (Αργή ή δεν είναι δυνατή η δημιουργία της)

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου ή τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης.

Είναι η συσκευή σωστά συνδεδεμένη στο δίκτυο;

Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου. Εάν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο δίκτυο LAN

Έχετε ελέγξει τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης;

Αλλάξτε τα κανάλια του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης. Όταν χρησιμοποιούνται πολλοί ασύρματοι δρομολογητές ή σημεία πρόσβασης, αποφύγετε τις παρεμβολές ραδιοσυχνότητας ορίζοντας ξεχωριστά κανάλια, όπως «δρομολογητής A: Ch.1, δρομολογητής Β: Ch.6, δρομολογητής Γ: Ch.11.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τον τρόπο ελέγχου ή διαμόρφωσης των ρυθμίσεων καναλιού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των ασύρματων δρομολογητών ή των σημείων πρόσβασης ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
Εάν μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ ασύρματης εξόδου του ασύρματου δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης, αυξήστε την ισχύ εξόδου.