> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
54WK-009

Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Δίσκος εξόδου/Πίσω όψη Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Δίσκος εξόδου/Πίσω όψη Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε με τη βία αλλά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Ανασηκώστε τη μονάδα εκτύπωσης δύο όψεων.
5
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
6
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.

Εμπλοκές χαρτιού στην μπροστινή και πίσω πλευρά (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε με τη βία αλλά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
2
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.