> Problémy s připojením k bezdrátové síti LAN > Nelze se připojit k síti (připojení bezdrátové sítě LAN)
54WJ-084

Nelze se připojit k síti (připojení bezdrátové sítě LAN)

Možnou příčinou může být, že jsou špatná nastavení připojení na stroji, bezdrátovém směrovači nebo přístupovém bodu. Zkontrolujte následující.
Viz též položky dále.

Je stroj správně nainstalován a připraven na připojení k síti?

Zkontrolujte síťové připojení. Když se zařízení nemůže připojit k bezdrátové síti LAN

Je na obrazovce Domů zobrazena ikona bezdátové sítě LAN?

Zkontrolujte, zda je zvoleno připojení bezdrátové sítě LAN.

Zkontrolovali jste nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu?

Zkontrolujte, zda je správně nastaven síťový klíč.
POZNÁMKA
Více informací o kontrole síťového klíče naleznete v návodu k použití bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Případně se obraťte na výrobce.
Zkontrolujte, zda není vybrán šifrovací klíč, který byl automaticky vygenerován (hexadecimální). Chcete-li povolit komunikaci beze změny nastavení bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, nakonfigurujte nastavení připojení bezdrátové sítě LAN s ručním zadáním.
Je-li bezdrátový směrovač nebo přístupový bod nastaven podle popisu níže, změňte jeho nastavení.
MAC adresa zařízení a počítače je zamítnuta funkcí filtrování paketů na základě adresy MAC*.
Pokud se pro bezdrátovou komunikaci používá pouze standard IEEE 802.11n, je vybrána možnost WEP nebo je způsob šifrování WPA/WPA2 nastaven na TKIP.
*Funkce, která povoluje pouze komunikaci se zařízeními se zadanými MAC adresami a zakazuje jinou komunikaci.

Jsou stejné identifikátory SSID bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, ke kterému je připojen počítač, a bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, ke kterému je připojen stroj?

Zkontrolujte nastavení zařízení i počítače.
Chcete-li zkontrolovat identifikátor SSID, k němuž je připojeno zařízení
Chcete-li zkontrolovat identifikátor SSID, k němuž je připojen počítač
Pokud se liší, vynulujte nastavení připojení bezdrátové sítě LAN tohoto zařízení.
POZNÁMKA
Když resetujete nastavení pro připojení k bezdrátové síti LAN
Jako bezdrátový směrovač nebo přístupový bod vyberte směrovač s identifikátorem SSID, k němuž je připojen počítač.