> Odstraňování zachyceného papíru > Zachycení papíru > Zachycení papíru v hlavní jednotce
54WJ-009

Zachycení papíru v hlavní jednotce

Zachycený papír odstraňte podle postupu odpovídajícího místu zachycení.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Výstupní přihrádka / zadní strana Zachycení papíru v přední i v zadní straně (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Výstupní přihrádka / zadní strana Zachycení papíru v přední i v zadní straně (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Zachycení papíru v přední i v zadní straně (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Pokud zachycený papír nelze snadno vyjmout, nesnažte se jej odstranit silou a přejděte k dalšímu kroku.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Otevřete zadní kryt.
3
Jemně vytáhněte papír.
4
Zvedněte duplexní jednotku.
5
Jemně vytáhněte papír.
6
Zavřete zadní kryt.

Zachycení papíru v přední i v zadní straně (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Pokud zachycený papír nelze snadno vyjmout, nesnažte se jej odstranit silou a přejděte k dalšímu kroku.
1
Jemně vytáhněte papír.
2
Otevřete zadní kryt.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Jemně vytáhněte papír.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Zavřete zadní kryt.