> A papírelakadások megszüntetése > Papírelakadások > Papírelakadás a főegységben
54XE-03H

Papírelakadás a főegységben

Távolítsa el az elakadt papírt annak a folyamatnak köszönhetően, amelyik az elakadás helyére vonatkozik.
Gyűjtőtálca Papírelakadások a készüléken belül, illetve a hátoldalnál
A készülék belseje Papírelakadások a készüléken belül, illetve a hátoldalnál
Duplex papírvezető Papírelakadások a duplex papírvezetőnél
Hátoldal Papírelakadások a készüléken belül, illetve a hátoldalnál

Papírelakadások a készüléken belül, illetve a hátoldalnál

Amennyiben különösebb erőlködés nélkül nem tudja kivenni az elakadt papírt, ne próbálja tovább erőltetni, hanem inkább folytassa a következő lépéssel.
1
Nyissa ki az elülső fedelet.
2
Vegye ki a festékkazettát.
3
Az elülső zöld gombot tartva emelje fel a papírvezetőt.
Tartsa a papírvezetőt, amíg azt vissza nem viszi az 5. lépésben említett eredeti helyzetbe.
4
Óvatosan húzza ki a papírt.
5
Óvatosan vigye vissza a papírvezetőt a helyére.
6
A hátsó zöld gombot tartva emelje fel a papírvezetőt.
Tartsa a papírvezetőt, amíg azt vissza nem viszi az 8. lépésben említett eredeti helyzetbe.
7
Óvatosan húzza ki a papírt.
Húzza ki a papírt, miközben azt olyan vízszintesen tartja, ahogy csak lehet, hogy megakadályozza a nem fixált festék lehullását.
8
Óvatosan vigye vissza a papírvezetőt a helyére.
9
Nyissa ki a hátsó borítólapot.
10
Óvatosan húzza ki a papírt.
Határozza meg, hogy melyik irányba tudja kihúzni könnyebben az elakadt papírt, és először így próbálja meg.
Húzza ki a papírt, miközben azt olyan vízszintesen tartja, ahogy csak lehet, hogy megakadályozza a nem fixált festék lehullását.
11
Csukja be a hátsó borítólapot.
12
Helyezze be a festékkazettát.
Ügyeljen arra, hogy kattanásig benyomja a kazettát.
13
Csukja be az elülső fedelet.
MEGJEGYZÉS
Ha még mindig megjelenik az üzenet
Lehet, hogy másik helyeken van elakadva a papír. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az elakadt papírt, ha van ilyen. Ha még mindig megjelenik az üzenet, ellenőrizze, hogy megfelelően le van-e csukva az elülső fedél.

Papírelakadások a duplex papírvezetőnél

Ha az elakadt papír nem távolítható el könnyen, ne erőltesse azt, hanem próbálkozzon az üzenetben megjelölt másik elakadási hellyel.
1
Húzza ki kattanásig a papírfiókot, és távolítsa el az elülső oldal felemelése közben.
2
Nyomja le a zöld gombot, és engedje le a duplex papírvezetőt.
3
Óvatosan húzza ki a papírt.
4
Vigye vissza a duplex papírvezetőt a megfelelő helyzetbe.
Zárja le teljesen a vezetőt, amíg az a helyére nem kattan.
5
Helyezze vissza a papírfiókot.
6
Válassza az <Igen> lehetőséget, amikor a <Minden elakadt papír ki van véve?> üzenet látható a képernyőn.
MEGJEGYZÉS
Ha még mindig megjelenik az üzenet
Lehet, hogy másik helyeken van elakadva a papír. Ellenőrizze a többi helyet, és távolítsa el az elakadt papírt, ha van ilyen.