> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca > Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego
54XJ-066

Nie można odczytać wydrukowanego kodu kreskowego

Może się zdarzyć, że odczytanie kodu kreskowego, który jest niewielki lub składa się z grubych linii, nie jest możliwe.
Powiększyć kod kreskowy.
Jeżeli linie kodu kreskowego są prostopadłe do kierunku wyjścia papieru, należy przekręcić obraz o 90 stopni, aby linie były równoległe do kierunku wyjścia papieru.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków problem nadal występuje, należy zmienić tryb przy pomocy opcji [Tryb dopasowania kodu kreskowego] w sterowniku drukarki. Efekt poprawy jest słabiej widoczny w przypadku wyboru ustawienia [Tryb 1] aniżeli [Tryb 5]. Zacznij ustawianie od opcji [Tryb 1].
Karta [Wykończenie]  [Ustawienia zaawansowane]  [Tryb dopasowania kodu kreskowego]  Wybierz tryb
UWAGA
Jeśli efekt poprawy jest silniejszy, gęstość druku staje się mniejsza.
[Tryb dopasowania kodu kreskowego] może nie być wyświetlony w zależności od ustawień sterownika drukarki. Więcej informacji na temat sposobu jego wyświetlania znajduje się w instrukcjach obsługi odpowiednich sterowników na stronie internetowej z podręcznikami online.
Jeśli [Tryb dopasowania kodu kreskowego] został określony, ustawienie <Skoryguj rozmazane obrazy> jest wyłączone. Dodatkowo określenie [Tryb 4] lub [Tryb 5] powoduje zmniejszenie prędkości druku.