> Drukowanie nie przebiega poprawnie > Jakość wydruku nie jest zadowalająca
54XJ-05R

Jakość wydruku nie jest zadowalająca

Jeśli jakość druku nie jest zadowalająca, wypróbuj następujące możliwe rozwiązania problemu:
Zabrudzenia wewnątrz urządzenia mogą wpływać na jakość wydruków. W pierwszej kolejności należy wyczyścić urządzenie i wykonać czynności konserwacyjne.