> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
54XJ-03W

Zakleszczenia papieru w źródłach papieru

Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
Taca wielofunkcyjna Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego
Szuflada na papier Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

Zakleszczenia papieru na tacy podajnika uniwersalnego

Jeśli arkusze papieru znajdują się na tacy, najpierw należy je wyjąć. Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Włóż papier.
3
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.
UWAGA
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier.

Zakleszczenia papieru w szufladzie na papier

Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
WAŻNE
Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Ostrożnie wyciągnij papier.
Jeżeli zamocowany jest dodatkowy kasetowy moduł podawania, należy ostrożnie wyciągnąć papier w ten sam sposób.
3
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
4
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.
UWAGA
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier.