> Komunikaty i kody błędów > Środki zaradcze dla każdego kodu błędu
54XJ-078

Środki zaradcze dla każdego kodu błędu

Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań dla każdego kodu błędu.
Jeśli wystąpi błąd, na przykład w przypadku nieudanego drukowania lub niemożności wysłania lub odebrania faksu bądź zeskanowanego oryginału, w raporcie lub na ekranie dziennika zadań zostanie wyświetlony odpowiadający mu trzycyfrowy kod błędu w postaci trzycyfrowej liczby.
Informacje dotyczące drukowania raportu o błędach i danych zawartych w raporcie znajdują się w sekcji .
Szczegółowe informacje na temat ekranu dziennika zadań .

Od #001 do #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

Od #401 do #499

#401
#406
#408

Od #701 do #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

Od #801 do #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

Od #901 do #999

#934
#995