> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
54XJ-080

Zakleszczenia papieru w jednostce głównej

Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
Taca wyprowadzania papieru Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony
Wnętrze Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony
Dwustronna prowadnica transportująca Zakleszczenia papieru w dwustronnej prowadnicy transportującej
Strona tylna Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony

Zakleszczenia papieru w urządzeniu lub z jego tylnej strony

Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Otwórz przednią pokrywę.
2
Wyciągnij zasobnik z tonerem.
3
Przytrzymaj przednie zielone pokrętło i podnieś prowadnicę transportującą.
Przytrzymaj prowadnicę transportującą, po czym przywróć ją do pozycji pierwotnej z kroku 5.
4
Ostrożnie wyciągnij papier.
5
Delikatnie ustaw prowadnicę transportującą z powrotem na swoim miejscu.
6
Przytrzymaj zielone pokrętło znajdujące się z tyłu i podnieś prowadnicę transportującą.
Przytrzymaj prowadnicę transportującą, po czym przywróć ją do pozycji pierwotnej z kroku 8.
7
Ostrożnie wyciągnij papier.
Wyciągnij papier, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku niezamocowanego toneru.
8
Delikatnie ustaw prowadnicę transportującą z powrotem na swoim miejscu.
9
Otworzyć pokrywę tylną.
10
Ostrożnie wyciągnij papier.
Sprawdź, w jaki sposób łatwiej będzie usunąć zacięty papier i wypróbuj najpierw tę metodę.
Wyciągnij papier, trzymając go możliwie równo w poziomie, aby nie dopuścić do upadku niezamocowanego toneru.
11
Zamknij pokrywę tylną.
12
Zainstaluj zasobnik z tonerem.
Dociśnij zasobnik z tonerem do momentu, gdy stawi opór.
13
Zamknij przednią pokrywę.
UWAGA
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier. Jeśli wiadomość jest nadal wyświetlana, sprawdź czy przednia pokrywa jest zamknięta w sposób prawidłowy.

Zakleszczenia papieru w dwustronnej prowadnicy transportującej

Jeżeli nie można łatwo usunąć zakleszczonego papieru, nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania go z urządzenia, ale w zależności od miejsca zakleszczenia papieru należy postępować zgodnie z procedurą wskazaną za pomocą komunikatu.
1
Wyciągnij szufladę na papier.
WAŻNE
Szufladę należy trzymać oburącz i wysuwać ją delikatnie. W przeciwnym wypadku szuflada może upaść i ulec uszkodzeniu, jeśli wysunie się zbyt łatwo.
2
Wciśnij zielone pokrętło i obniż prowadnicę transportującą.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Ustaw prowadnicę na swoim miejscu.
Zamknij prowadnicę, aż usłyszysz kliknięcie.
5
Umieść szufladę z powrotem na miejscu.
6
Naciśnij przycisk <Tak>, jeżeli na ekranie zostanie wyświetlony komunikat <Czy usunięto cały zakleszczony papier?>.
UWAGA
Gdy wiadomość jest nadal wyświetlana
Blokada papieru może występować w innych miejscach. Sprawdź inne lokalizacje i usuń zakleszczony papier.