> Problemy z połączeniem z bezprzewodową siecią LAN > Identyfikator SSID bezprzewodowego routera lub punktu dostępu nie jest wyświetlany na liście punktów dostępu
54XJ-090

Identyfikator SSID bezprzewodowego routera lub punktu dostępu nie jest wyświetlany na liście punktów dostępu

Prawdopodobną przyczyną może być błędny identyfikator SSID routera lub punktu dostępu bądź brak jego upublicznienia. Sprawdź poniższe.

Czy identyfikator SSID jest poprawny?

Sprawdź, czy zapisany identyfikator SSID routera bezprzewodowego lub punktu dostępu jest poprawny.

Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci?

Sprawdź połączenia sieciowe. Jeśli po sprawdzeniu poprawności połączenia z siecią problem nadal występuje, sprawdź ustawienia bezpieczeństwa routera bezprzewodowego lub punktu dostępu. Jeśli to konieczne, skonfiguruj ustawienia ponownie. Urządzenie nie jest w stanie nawiązać połączenia z bezprzewodową siecią LAN

Czy sprawdzono ustawienia bezpieczeństwa routera sieci bezprzewodowej lub punktu dostępu?

Jeśli aktywowano tryb niewidzialności*1 lub JAKĄKOLWIEK formę odmowy połączenia*2, możliwe że identyfikator SSID nie jest wyświetlany. Dokonaj ręcznej konfiguracji ustawień bezprzewodowego połączenia LAN.
*1Funkcja wyłączająca automatyczne wykrywanie identyfikatora SSID bezprzewodowego routera lub punktu dostępu na innych urządzeniach.
*2Funkcja, po włączeniu której router bezprzewodowy lub punkt dostępu odmawia nawiązania połączenia, jeśli dla identyfikatora SSID podłączanego urządzenia wybrano wartość „ANY” lub pustą.
Sprawdź, czy nie ustawiono kanałów innych niż Kanał 1 do Kanał 13. Jeśli wykorzystywanych jest kilka routerów bezprzewodowych lub punktów dostępu, zapobiegnij zakłóceniom częstotliwości radiowej ustawiając oddalone od siebie kanały, jak „router A: Kanał 1, router B: Kanał 6, router C: Kanał 11”.
UWAGA
Aby dowiedzieć się jak sprawdzić lub skonfigurować ustawienia kanałów, zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do routerów bezprzewodowych lub punktów dostępu sieci bezprzewodowej lub skontaktuj się z producentem.