> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru
54XJ-007

O zakleszczaniu się papieru

Jeśli w urządzeniu zakleszczy się papier, zostaje wyświetlony ekran <Zacięcie papieru.>. Naciśnij przycisk <Dalej>, aby wyświetlić proste rozwiązania.
Jeśli instrukcje wyświetlane na ekranie nie są zrozumiałe, zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby usunąć zakleszczony papier.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Podajnik Zakleszczenia papieru w podajniku
Taca wyprowadzania papieru Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
Taca uniwersalna/Szuflada na papier Zakleszczenia papieru w źródłach papieru
Strona tylna Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
WAŻNE
Podczas usuwania zakleszczonego papieru nie wolno wyłączać urządzenia
Po wyłączeniu urządzenia dane, które miały zostać wydrukowane, zostają utracone. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku odbioru faksów.
W przypadku rozdarcia papieru
Wyciągnij wszystkie kawałki papieru, aby nie zakleszczyły się ponownie w urządzeniu.
Jeżeli papier zakleszcza się regularnie
Przed załadowaniem ryzy papieru do urządzenia wyrównaj jej krawędzie na płaskiej powierzchni.
Sprawdź, czy używany papier jest odpowiedni dla urządzenia.
Sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostają zakleszczone kawałki papieru.
Nie wolno używać nadmiernej siły podczas wyciągania papieru zakleszczonego w urządzeniu.
Może to prowadzić do uszkodzenia części. Jeśli nie możesz wyciągnąć papieru, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon lub działem telefonicznej pomocy technicznej Canon. Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany