> Usuwanie zaciętego papieru > O zakleszczaniu się papieru > Zakleszczenia papieru w jednostce głównej
54XJ-009

Zakleszczenia papieru w jednostce głównej

Usuń zakleszczony papier zgodnie z procedurą odpowiednią dla miejsca, w którym nastąpiło zakleszczenie papieru.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
 Taca wyprowadzająca/Strona tylna Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
 Taca wyprowadzająca/Strona tylna Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
4
Podnieś moduł dupleksowy.
5
Ostrożnie wyciągnij papier.
6
Zamknij pokrywę tylną.

Zakleszczenia papieru w przedniej i tylnej części urządzenia (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Jeśli zablokowanego papieru nie można usunąć delikatnie, nie należy robić tego na siłę. W takim przypadku należy przejść do następnego kroku.
1
Ostrożnie wyciągnij papier.
2
Otworzyć pokrywę tylną.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Ostrożnie wyciągnij papier.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Zamknij pokrywę tylną.