> Iestrēguša papīra izņemšana > Par papīra iestrēgšanu > Papīra avotā iestrēdzis papīrs
54XH-03W

Papīra avotā iestrēdzis papīrs

Izņemiet iestrēgušo papīru atbilstoši procedūrai, kas atbilst papīra iestrēgšanas vietai.
Universālā tekne Universālajā teknē iestrēdzis papīrs
Papīra atvilktne Papīra atvilktnē iestrēdzis papīrs

Universālajā teknē iestrēdzis papīrs

Ja teknē ir ievietots papīrs, to izņemiet vispirms. Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, nevelciet to ārā ar spēku, bet ievērojiet procedūru, kas jāveic, ja papīrs iestrēdzis citā vietā, kas norādīta ziņojumā.
1
Uzmanīgi izvelciet papīru.
2
Ievietojiet papīru.
3
Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums <Vai izņemts viss iestrēgušais papīrs?>, izvēlieties <Jā>.
PIEZĪME
Ja joprojām tiek parādīts ziņojums
Papīrs var būt iestrēdzis citā zonā. Pārbaudiet citas atrašanās vietas un izņemiet iestrēgušo papīru (ja tāds ir).

Papīra atvilktnē iestrēdzis papīrs

Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, nevelciet to ārā ar spēku, bet ievērojiet procedūru, kas jāveic, ja papīrs iestrēdzis citā vietā, kas norādīta ziņojumā.
1
Izvelciet papīra atvilktni.
SVARĪGI!
Noteikti turiet papīra atvilktni ar abām rokām un uzmanīgi to izvelciet. Pretējā gadījumā papīra atvilktne var izslīdēt, nokrist zemē un tikt sabojāta.
2
Uzmanīgi izvelciet papīru.
Ja ir pievienots papildu kasetes padevēja modulis, uzmanīgi izvelciet papīru tādā pašā veidā.
3
Ievietojiet papīra atvilktni atpakaļ.
4
Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums <Vai izņemts viss iestrēgušais papīrs?>, izvēlieties <Jā>.
PIEZĪME
Ja joprojām tiek parādīts ziņojums
Papīrs var būt iestrēdzis citā zonā. Pārbaudiet citas atrašanās vietas un izņemiet iestrēgušo papīru (ja tāds ir).