> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Tukšās zonās ir redzami pēcattēli
54XH-0A9

Tukšās zonās ir redzami pēcattēli

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai vienā lapā ir redzami vairāki māņattēli?

Mainiet iestatījuma <Augsta mitruma režīms> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšanas blīvums var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides gaisa mitruma līmeņa.

Vai, drukājot uz liela izmēra papīra pēc drukāšanas uz maza izmēra papīra, ir redzami pēcattēli?

Mainiet iestatījuma <Ātrā nobīdes labošana 1> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšana var būt palēnināta.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.