> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši
54XH-0A6

Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši

Ja drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši, izmēģiniet tālāk norādītos iespējamos risinājumus.
Drukāšanas rezultātus, iespējams, ietekmē iekārtā iekļuvuši netīrumi. Vispirms veiciet iekārtas apkopi un tīrīšanu.