> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Uz papīra otras puses ir traipi
54XH-0AL

Uz papīra otras puses ir traipi

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai fiksēšanas bloks ir netīrs. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai iekārtā ir ievietots papīrs, kas mazāks par drukāšanas datos norādīto?

Pārliecinieties, vai papīra formāts atbilst drukāšanas datos norādītajam.

Vai fiksēšanas bloks ir iztīrīts?

Notīriet fiksēšanas bloku.