> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Ir redzami balti plankumi
54XH-0AJ

Ir redzami balti plankumi

Iespējams, nav izmantots piemērots papīrs vai ir radusies problēma ar darba vidi. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai izmantojat papīru, kas ir uzsūcis mitrumu?

Aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru.

Vai tumša teksta vai līniju centrā ir redzams krāsu zudums?

Mainiet iestatījuma <Augsta mitruma režīms> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšanas blīvums var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides gaisa mitruma līmeņa.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai izmantojat iekārtu vidē, kur ir augsts gaisa mitruma līmenis?

Mainiet iestatījuma <Augsta mitruma režīms> vērtību. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju pozīcijā <Ieslēgt>.
PIEZĪME
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, drukāšanas blīvums var atšķirties atkarībā no apkārtējās vides gaisa mitruma līmeņa.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.