> Iestrēguša papīra izņemšana > Par papīra iestrēgšanu > Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs
54XH-07R

Pamatiekārtā iestrēdzis papīrs

Izņemiet iestrēgušo papīru atbilstoši procedūrai, kas atbilst papīra iestrēgšanas vietai.
Izdruku papīrturis Papīrs iestrēgst iekārtas iekšpusē vai aizmugurējā daļā
Iekārtas iekšpuse Papīrs iestrēgst iekārtas iekšpusē vai aizmugurējā daļā
Abpusējā padeves vadotne Abpusējā padeves vadotnē iestrēdzis papīrs
Aizmugure Papīrs iestrēgst iekārtas iekšpusē vai aizmugurējā daļā

Papīrs iestrēgst iekārtas iekšpusē vai aizmugurējā daļā

Ja iestrēgušo papīru nevar izņemt bez piepūles, nemēģiniet to izvilkt ar spēku — tā vietā turpiniet ar nākamo darbību.
1
Atveriet priekšējo vāku.
2
Izņemiet tonera kasetni.
3
Turiet priekšējo zaļo kloķi un paceliet padeves vadotni.
Turpiniet turēt padeves vadotni, līdz to novietojat atpakaļ 5. darbībā minētajā pozīcijā.
4
Uzmanīgi izvelciet papīru.
5
Uzmanīgi nolieciet padeves vadotni atpakaļ vietā.
6
Turiet aizmugurējo zaļo kloķi un paceliet padeves vadotni.
Turpiniet turēt pārvietošanas vadotni, līdz to novietojat atpakaļ 8. darbībā minētajā pozīcijā.
7
Uzmanīgi izvelciet papīru.
Izvelciet papīru, turot to pēc iespējas taisnāk, lai nenofiksētais toneris nenobirtu.
8
Uzmanīgi nolieciet padeves vadotni atpakaļ vietā.
9
Atveriet aizmugures vāku.
10
Uzmanīgi izvelciet papīru.
Nosakiet, kā visvieglāk ir iespējams izņemt iestrēgušo papīru, un tad izmēģiniet vispirms šo paņēmienu.
Izvelciet papīru, turot to pēc iespējas taisnāk, lai nenofiksētais toneris nenobirtu.
11
Aizveriet aizmugures vāku.
12
Uzstādiet tonera kasetni.
Virziet kasetni uz iekšu, līdz tā apstājas.
13
Aizveriet priekšējo vāku.
PIEZĪME
Ja joprojām tiek parādīts ziņojums
Papīrs var būt iestrēdzis citā zonā. Pārbaudiet citas atrašanās vietas un izņemiet iestrēgušo papīru (ja tāds ir). Ja ziņojums joprojām tiek rādīts, pārbaudiet, vai priekšējais vāks ir cieši aizvērts.

Abpusējā padeves vadotnē iestrēdzis papīrs

Ja iestrēgušo papīru nevar uzmanīgi izņemt, nevelciet to ārā ar spēku, bet ievērojiet procedūru, kas jāveic, ja papīrs iestrēdzis citā vietā, kas norādīta ziņojumā.
1
Velciet papīra atvilktni uz āru, līdz tā atduras, un izņemiet to, vienlaikus paceļot uz augšu priekšējo malu.
2
Nospiediet zaļo kloķi un nolaidiet dubulto padeves vadotni.
3
Uzmanīgi izvelciet papīru.
4
Nolieciet dubulto padeves vadotni atpakaļ vietā.
Pilnībā aizveriet vadotni, līdz dzirdams klikšķis.
5
Ievietojiet papīra atvilktni atpakaļ.
6
Ja ekrānā tiek parādīts ziņojums <Vai izņemts viss iestrēgušais papīrs?>, izvēlieties <Jā>.
PIEZĪME
Ja joprojām tiek parādīts ziņojums
Papīrs var būt iestrēdzis citā zonā. Pārbaudiet citas atrašanās vietas un izņemiet iestrēgušo papīru (ja tāds ir).