> Ar bezvadu LAN savienojumu saistītas problēmas > Izmantotā bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID nav parādīts piekļuves punktu sarakstā
54XH-088

Izmantotā bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID nav parādīts piekļuves punktu sarakstā

Iespējams, izmantotā bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID nav pareizs vai nav publicēts. Skatiet turpmāk norādītās darbības.

Vai SSID ir pareizs?

Pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID, ko pierakstījāt, ir pareizs.

Vai iekārta ir pareizi savienota ar tīklu?

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja problēma pastāv pat pēc bezvadu LAN savienojuma pareizības pārbaudes, pārbaudiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta drošības iestatījumus. Ja nepieciešams, pārkonfigurējiet iestatījumus. Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN

Vai pārbaudījāt bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus?

Ja ir aktivizēts slēpšanas režīms*1 vai JEBKURŠ savienojuma atteikums*2, iespējams, SSID netiek parādīts. Konfigurējiet bezvadu LAN savienojumu, veicot manuālu ievadi.
*1Funkcija, kas atspējo bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta SSID automātisku noteikšanu citās ierīcēs.
*2 Funkcija, kurā bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts atsaka savienojumu, ja savienojamās ierīces SSID ir iestatīts kā “JEBKURŠ” vai tas ir tukšs.
Pārbaudiet, vai nav iestatīti citi kanāli, izņemot no 1. līdz 13. kanālam. Ja tiek izmantoti vairāki bezvadu maršrutētāji vai piekļuves punkti, novērsiet radio frekvences traucējumus, iestatot kanālus, kas atrodas tālu viens no otra, piemēram “maršrutētājs A: 1. kanāls, maršrutētājs B: 6. kanāls, maršrutētājs C: 11. kanāls.”
PIEZĪME
Kā pārbaudīt vai konfigurēt kanālu iestatījumus, skatiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta instrukciju rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.