> Ziņojumi un kļūdu kodi > Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības
54XH-005

Katram kļūdas kodam atbilstošās darbības

Skatiet tālāk sniegto informāciju, lai noskaidrotu katram kļūdas kodam atbilstošos iespējamos cēloņus un risinājumus.
Ja rodas kļūda, piemēram, drukāšana neizdodas vai nevarat nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu vai skenētu dokumentu, pārskatā vai uzdevuma žurnāla ekrānā tiek parādīts atbilstošs kļūdas kods kā trīsciparu skaitlis.
Informāciju par to, kā drukāt kļūdu pārskatu un pārskata informāciju, skatiet .
Detalizētu informāciju par uzdevuma žurnāla ekrānu skatiet .

#001 līdz #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 līdz #499

#401
#406
#408

#701 līdz #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 līdz #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 līdz #999

#934
#995