> Ar bezvadu LAN savienojumu saistītas problēmas > Nevar izveidot savienojumu ar tīklu (bezvadu LAN savienojumu)
54XH-00S

Nevar izveidot savienojumu ar tīklu (bezvadu LAN savienojumu)

Iespējams, iekārtas, bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta savienojuma iestatījumi ir nepareizi. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.
Skatiet arī tālāk norādītos vienumus.

Vai iekārta ir pareizi uzstādīta un gatava izveidot savienojumu ar tīklu?

Pārbaudiet tīkla savienojumu. Ja iekārta nevar izveidot savienojumu ar bezvadu LAN

Vai ikona Wi-Fi ir redzama ekrānā Sākums?

Pārbaudiet, vai ir atlasīts bezvadu LAN savienojums.

Vai pārbaudījāt bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus?

Pārbaudiet, vai tīkla atslēga ir iestatīta pareizi.
PIEZĪME
Papildinformāciju par tīkla atslēgas pārbaudi skatiet bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta instrukciju rokasgrāmatā vai sazinieties ar ražotāju.
Pārbaudiet, vai nav atlasīta automātiski ģenerētā WEP atslēga (heksadecimāls skaitlis). Lai iespējotu sakarus, nemainot bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta iestatījumus, konfigurējiet bezvadu LAN savienojuma iestatījumus, veicot manuālu ievadi.
Ja bezvadu maršrutētājs vai piekļuves punkts ir iestatīts tā, kā aprakstīts zemāk, mainiet maršrutētāja iestatījumus.
Iekārtas un datora MAC adresi noraidīja MAC adrešu pakešu filtrēšanas funkcija*.
Ja bezvadu sakariem tiek izmantots tikai IEEE 802.11n, tiek atlasīts WEP vai WPA/WPA2 šifrēšanas metode ir iestatīta kā TKIP.
*Funkcija, kas atļauj sakarus tikai ar ierīcēm ar noteiktām MAC adresēm un aizliedz citus sakarus.

Vai bezvadu maršrutētāja vai piekļuves punkta, kam pievienots dators, SSID ir tāds pats kā bezvadu maršrutētājam vai piekļuves punktam, kam pievienota iekārta?

Pārbaudiet iekārtas un datora iestatījumus.
Lai pārbaudītu SSID, kam pievienota iekārta,
Lai pārbaudītu SSID, kam pievienots dators,
Ja tie atšķiras, atiestatiet iekārtas bezvadu LAN savienojuma iestatījumus.
PIEZĪME
Bezvadu LAN savienojuma iestatījumu atiestatīšana
Kā bezvadu LAN maršrutētāju vai piekļuves punktu atlasiet to, kuram ir SSID, ar kuru savienots dators.