> Įstrigusio popieriaus šalinimas > Apie įstrigusį popierių > Popieriaus strigtys galinėje pusėje
54XF-080

Popieriaus strigtys galinėje pusėje

Išimkite įstrigusį popierių atsižvelgdami į procedūrą, taikomą konkrečiai popieriaus strigties vietai.
Išvesties dėklas Aparate ar galinėje dalyje įstrigęs popierius
Vidus Aparate ar galinėje dalyje įstrigęs popierius
Dvipusis gabenimo kreiptuvas Popieriaus strigtys ties dvipusiu gabenimo kreiptuvu
Galinė pusė Aparate ar galinėje dalyje įstrigęs popierius

Aparate ar galinėje dalyje įstrigęs popierius

Jei įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, nebandykite jo traukti jėga, bet atlikite kitą žingsnį.
1
Atidarykite priekinį dangtį.
2
Išimkite dažomųjų miltelių kasetę.
3
Laikykite priekinį žalią mygtuką ir pakelkite perdavimo kreiptuvą.
Laikykite gabenimo kreiptuvą, kol jis bus grąžintas į padėtį 5-ame veiksme.
4
Atsargiai ištraukite popierių.
5
Atsargiai grąžinkite kreipiamąjį kreiptuvą atgal į vietą.
6
Laikykite galinį žalią mygtuką ir pakelkite perdavimo kreiptuvą.
Laikykite gabenimo kreiptuvą, kol jis bus grąžintas į padėtį 8-ame veiksme.
7
Atsargiai ištraukite popierių.
Ištraukite popierių laikydami jį kiek galima horizontaliau, kad neiškristų nepritvirtinti dažomieji milteliai.
8
Atsargiai grąžinkite kreipiamąjį kreiptuvą atgal į vietą.
9
Atidarykite galinį dangtį.
10
Atsargiai ištraukite popierių.
Nuspręskite, kokia kryptimi lengviau ištrauksite įstrigusį popierių ir pabandykite.
Ištraukite popierių laikydami jį kiek galima horizontaliau, kad neiškristų nepritvirtinti dažomieji milteliai.
11
Uždarykite galinį dangtį.
12
Įdėkite dažomųjų miltelių kasetę.
Įstumkite kasetę, kol jis sustos.
13
Uždarykite priekinį dangtį.
PASTABA
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių. Jeigu vis tiek rodomas pranešimas, įsitikinkite, kad tinkamai uždarytas dangtis.

Popieriaus strigtys ties dvipusiu gabenimo kreiptuvu

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Ištraukite popieriaus stalčių.
SVARBU
Laikydami abiem rankomis atsargiai ištraukite popieriaus stalčių. Kitaip stalčių galite išmesti, jei jis išslys per lengvai, ir sugadinti.
2
Paspauskite žalią rankeną ir įspauskite dvipusio gabenimo kreiptuvą.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
4
Grąžinkite dvipusio gabenimo kreiptuvą atgal į padėtį.
Iki galu prispauskite kreiptuvą, kol jis spragtelės.
5
Uždarykite popieriaus stalčių.
6
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.
PASTABA
Kol vis dar rodomas pranešimas
Popierius gali būti užstrigęs kitose vietose. Patikrinkite kitas vietas ir pašalinkite užstrigusį popierių.