> Belaidžio LAN ryšio problemos > Nepavyksta prisijungti prie tinklo (belaidis LAN ryšys)
54XF-040

Nepavyksta prisijungti prie tinklo (belaidis LAN ryšys)

Gali būti, kad nustatyti netinkami aparato ryšio, maršrutizatoriaus ar prieigos taško parametrai. Patikrinkite šiuos elementus:
Taip pat patikrinkite toliau nurodytus elementus.

Ar aparatas tinkamai įrengtas ir parengtas jungti prie tinklo?

Patikrinkite tinklo ryšį. Kai aparatas negali prisijungti prie belaidžio LAN

Ar rodoma piktograma Wi-Fi ekrane Pagrindinis?

Patikrinkite, ar pasirinktas belaidis LAN ryšys.

Ar patikrinote belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško parametrus?

Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas tinklo raktas.
PASTABA
Daugiau informacijos apie belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško tinklo rakto keitimą ieškokite instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.
Įsitikinkite, kad nepasirinktas automatiškai sugeneruotas WEP raktas (šešioliktainis). Jei norite įjungti ryšį nekeisdami belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško parametrų, konfigūruokite belaidžio LAN ryšio parametrus rankiniu būdu.
Jei belaidis maršrutizatorius ar prieigos taškas nustatytas, kaip aprašyta toliau, pakeiskite jo parametrus.
Aparato ir kompiuterio MAC adresą atmetė MAC adreso paketo filtravimo funkcija*.
Kai belaidžiam ryšiui naudojama tik IEEE 802.11n, pasirenkamas WEP arba WPA/WPA2 šifravimo būdas nustatomas kaip TKIP.
*Funkcija, skirta leisti ryšį tik su įrenginiais su nurodytais MAC adresais ir drausti kitus ryšius.

Ar tokie patys belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško, prie kurio prijungtas kompiuteris, ir belaidžio maršrutizatoriaus ar prieigos taško, prie kurio prijungtas aparatas, SSID?

Patikrinkite aparato ir kompiuterio parametrus.
SSID, prie kurio prijungtas jūsų aparatas, tikrinimas 
SSID, prie kurio prijungtas jūsų kompiuteris, tikrinimas 
Jeigu jie skirtingi, iš naujo nustatykite šio aparato LAN ryšio parametrus.
PASTABA
Kai atliekate belaidžio LAN ryšio parametrų atstatą
Belaidžiu maršrutizatoriumi ar prieigos tašku pasirinkite tą, prie kurio SSID prijungtas kompiuteris.