> Įstrigusio popieriaus šalinimas > Apie įstrigusį popierių > Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje
54XF-07F

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Išimkite įstrigusį popierių atsižvelgdami į procedūrą, taikomą konkrečiai popieriaus strigties vietai.
Rankinio tiekimo dėklas Popieriaus strigtys rankinio tiekimo dėkle
Popieriaus stalčius Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Popieriaus strigtys rankinio tiekimo dėkle

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.
2
Išimkite perdavimo kreiptuvą.
Laikykite rankinio tiekimo dėklo apatinę dalį, tada ištraukite perdavimo kreiptuvą.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
4
Atsargiai įstatykite perdavimo kreiptuvą.
Tvirtai paspauskite perdavimo kreiptuvą, kad jis būtų užfiksuotas savo vietoje.
5
Uždarykite popieriaus stalčių.
Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas.
6
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.
2
Atsargiai ištraukite popierių.
3
Uždarykite popieriaus stalčių.
Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas.
4
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.