> Įstrigusio popieriaus šalinimas > Apie įstrigusį popierių > Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje
54XF-00A

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Išimkite įstrigusį popierių atsižvelgdami į procedūrą, taikomą konkrečiai popieriaus strigties vietai.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Universaliajame dėkle Popieriaus strigtys universaliajame dėkle
Popieriaus stalčiuje Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje
Rankinio tiekimo dėkle Popieriaus strigtys rankinio tiekimo dėkle
Popieriaus stalčiuje Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Popieriaus strigtys universaliajame dėkle

Jei dėkle yra įdėta popieriaus, pirmiausia jį išimkite. Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Išimkite universaliajame dėkle užstrigusį popierių.
1
Atsargiai ištraukite popierių.
2
Uždarykite dėklą.
2
Išimkite aparato viduje įstrigusį popierių.
1
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.
2
Paspauskite žalią mygtuką.
Nuleidžiamas perdavimo kreiptuvas.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
3
Įstumkite perdavimo kreiptuvą.
Tvirtai paspauskite perdavimo kreiptuvą, kad jis būtų užfiksuotas savo vietoje.
4
Uždarykite popieriaus stalčių.
Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas.
5
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.
Jeigu išvesties dėkle įstrigusio popieriaus procedūros rodomos ekrane. Popieriaus strigtys priekinėje ir galinėje pusėje (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Popieriaus strigtys rankinio tiekimo dėkle

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.
2
Išimkite perdavimo kreiptuvą.
Laikykite rankinio tiekimo dėklo apatinę dalį, tada ištraukite perdavimo kreiptuvą.
3
Atsargiai ištraukite popierių.
4
Atsargiai įstatykite perdavimo kreiptuvą.
Tvirtai paspauskite perdavimo kreiptuvą, kad jis būtų užfiksuotas savo vietoje.
5
Uždarykite popieriaus stalčių.
Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas.
6
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.

Popieriaus strigtys popieriaus stalčiuje

Jei išimti įstrigusio popieriaus lengvai ištraukti nepavyksta, netraukite jo jėga, bet atlikite kitoje vietoje įstrigusio popieriaus ištraukimo veiksmą, nurodytą pranešimu.
1
Traukite popieriaus stalčių, kol jis sustos, ir išimkite jį pakėlę priekinę pusę.
2
Atsargiai ištraukite popierių.
Jei prijungtas papildomas kasetinis tiekimo modulis, atsargiai ištraukite popierių tokiu pat būdu.
3
Uždarykite popieriaus stalčių.
Kai įstatant popieriaus stalčių <Prim. patikr. pop. parametr.> nustatyta ties <Įjungta>, rodomas patvirtinimo ekranas.
4
Pasirinkite <Taip>, jei ekrane rodomas pranešimas <Ar išimtas visas įstrigęs popierius?>.