> Otklanjanje zaglavljenog papira > O zaglavljenom papiru > Papir zaglavljen u izvoru papira
54XC-081

Papir zaglavljen u izvoru papira

Zaglavljeni papir uklonite u skladu s postupkom koji odgovara lokaciji na kojoj se papir zaglavio.
Višenamjenska ladica Zaglavljeni papir u višenamjenskoj ladici
Ladica za papir Zaglavljeni papir u ladici za papir

Zaglavljeni papir u višenamjenskoj ladici

Ako u ladici ima papira, najprije ga uklonite. Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne izvlačite ga na silu, nego prijeđite na postupak za drugu lokaciju zaglavljivanja papira o kojoj će Vas obavijestiti poruka.
1
Pažljivo izvucite papir.
2
Umetnite papir.
3
Odaberite <Da> kada se na zaslonu prikaže poruka <Je li sav zaglavljeni papir uklonjen?>.
NAPOMENA
Poruka se i dalje prikazuje
Papir je možda zaglavljen na drugom mjestu. Provjerite na drugim mjestima i uklonite zaglavljeni papir.

Zaglavljeni papir u ladici za papir

Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne izvlačite ga na silu, nego prijeđite na postupak za drugu lokaciju zaglavljivanja papira o kojoj će Vas obavijestiti poruka.
1
Izvucite ladicu za papir.
VAŽNO
Ladicu za papir svakako držite s obje ruke i lagano je izvucite. Inače bi se, ako prelako klizne van, a vi je ispustite, mogla oštetiti.
2
Pažljivo izvucite papir.
Kada je priključen dodatni cassette feeding module, izvucite lagano papir na isti način.
3
Postavite ladicu za papir.
4
Odaberite <Da> kada se na zaslonu prikaže poruka <Je li sav zaglavljeni papir uklonjen?>.
NAPOMENA
Poruka se i dalje prikazuje
Papir je možda zaglavljen na drugom mjestu. Provjerite na drugim mjestima i uklonite zaglavljeni papir.