> Problemi s bežičnom LAN vezom > Povezivanje s mrežom nije moguće (bežična LAN veza)
54XC-08U

Povezivanje s mrežom nije moguće (bežična LAN veza)

Mogući uzrok može biti da su postavke veze uređaja, bežičnog usmjerivača ili pristupne točke pogrešne. Provjerite sljedeće.
Pogledajte i stavke u nastavku.

Je li uređaj ispravno instaliran i spreman za povezivanje s mrežom?

Provjerite mrežnu vezu. Kada se uređaj ne može povezati s bežičnim LAN-om

Je li ikona bežičnog LAN-a vidljiva na zaslonu Početni zaslon?

Provjerite je li odabrana bežična LAN veza.

Jeste li provjerili postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke?

Provjerite je li mrežni ključ pravilno postavljen.
NAPOMENA
Pojedinosti o provjeri mrežnog ključa potražite u priručniku s uputama za usmjerivač ili pristupnu točku za bežični LAN ili se obratite proizvođaču.
Provjerite nije li odabran automatski generirani (heksadecimalni) ključ za šifriranje. Da biste omogućili komunikaciju ne mijenjajući postavke bežičnog usmjerivača ili pristupne točke, konfigurirajte postavke bežične LAN veze ručno.
Ako su bežični usmjerivač ili pristupna točka postavljeni kao što je opisano u nastavku, promijenite njegove postavke.
MAC adresa uređaja i računalo odbijeni su putem funkcije filtriranja paketa MAC adresa*.
Kada se za bežičnu komunikaciju koristi samo IEEE 802.11n, bira se WEP ili se metoda WPA/WPA2 šifriranja postavlja na TKIP.
*Funkcija koja dopušta samo komunikaciju s uređajima s određenim MAC adresama i zabranjuje drugu komunikaciju.

Je li SSID-ovi bežičnog usmjerivača ili pristupne točke s kojima se povezuju računalo i uređaj isti?

Provjerite postavke na uređaju i računalu.
Da biste provjerili SSID s kojim je povezan uređaj
Provjeravanje SSID-a s kojim je povezano računalo
Ako se razlikuju, ponovno postavite postavke LAN veze ovog uređaja.
NAPOMENA
Kada ponovno postavljate postavke bežičnog LAN-a
Odaberite bežični usmjerivač ili pristupnu točku koji imaju SSID s kojim je povezano računalo.