> Problemi sa slanjem skeniranih dokumenata > Skenirani dokumenti ne mogu se slati
54XC-094

Skenirani dokumenti ne mogu se slati

Uzrok mogu biti pogrešne postavke slanja ili poslužitelja. Provjerite sljedeće.
Problem s povezivanjem između uređaja i računala može imati i neki drugi uzrok. Pogledajte i stavke u nastavku.

Je li postavljena adresa za e-poštu uređaja?

Provjerite je li adresa za e-poštu točno postavljena.

Jesu li informacije o odredištu pravilno navedene?

Provjerite jesu li informacije o odredištu ispravno postavljene.

Može li se s računala slati e-pošta?

Provjerite možete li slati e-poštu pomoću istog poslužitelja pošte koji koristite za uređaj.

Jesu li postavke slanja e-pošte ispravne?

Provjerite osnovne postavke slanja e-pošte.
Pomoću korisničkog sučelja Remote UI (Udaljeni UI) konfigurirajte detaljne postavke za provjeru autentičnosti putem POP-a prije slanja ili za šifriranu komunikaciju.

Jesu li postavke SMTP i DNS poslužitelja točne?

Ako se ne može slati nikakva e-pošta, provjerite jesu li SMTP i DNS poslužitelj pravilno postavljeni.

Jesu li točni podaci za poslužitelj, npr. lozinka?

Provjerite jesu li lozinka za prijavu i drugi podaci za poslužitelj pravilno registrirani.

Nije li veličina podataka priloženih datoteka prevelika?

Smanjite veličinu datoteka za slanje e-poštom.

Jesu li postavke slanja SMB-a točne?

Provjerite postavke slanja SMB-a.
NAPOMENA
Ovisno o mreži koju koristite, možda će vam biti potrebne dodatne postavke. Dodatne informacije zatražite od davatelja internetskih usluga ili mrežnog administratora.
Da biste omogućili TLS za e-poštu.
Da biste promijenili brojeve priključaka.