> Otklanjanje zaglavljenog papira > O zaglavljenom papiru > Papir zaglavljen u glavnoj jedinici
54XC-009

Papir zaglavljen u glavnoj jedinici

Zaglavljeni papir uklonite u skladu s postupkom koji odgovara lokaciji na kojoj se papir zaglavio.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Izlazna ladica/stražnja strana Papir zaglavljen u prednjem i stražnjem dijelu uređaja (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Izlazna ladica/stražnja strana Papir zaglavljen u prednjem i stražnjem dijelu uređaja (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Papir zaglavljen u prednjem i stražnjem dijelu uređaja (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne pokušavajte ga ukloniti na silu, već prijeđite na sljedeći korak.
1
Pažljivo izvucite papir.
2
Otvorite stražnji poklopac.
3
Pažljivo izvucite papir.
4
Podignite jedinicu za obostrani ispis.
5
Pažljivo izvucite papir.
6
Zatvorite stražnji poklopac.

Papir zaglavljen u prednjem i stražnjem dijelu uređaja (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Ako se zaglavljeni papir ne može s lakoćom ukloniti, ne pokušavajte ga ukloniti na silu, već prijeđite na sljedeći korak.
1
Pažljivo izvucite papir.
2
Otvorite stražnji poklopac.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Pažljivo izvucite papir.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Zatvorite stražnji poklopac.