> Sporočila in kode napak > Rešitve za posamezno kodo napake
54Y8-039

Rešitve za posamezno kodo napake

Spodaj preverite morebitne vzroke in rešitve za posamezne kode napak.
Če pride do napake (če tiskanje ne uspe ali če ne morete poslati ali prejeti faksa ali optično prebranega izvirnika), se na zaslonu s poročilom ali dnevnikom opravil prikaže ustrezna koda napake v obliki trimestne številke.
Za navodila o tiskanju poročila o napakah in informacije v poročilu glejte
Za podrobnosti o zaslonu z dnevnikom opravil glejte

Od 001 do 099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

Od 401 do 499

#401
#406
#408

Od 701 do 799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

Od 801 do 899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

Od 901 do 999

#934
#995