> Odpravljanje zastojev papirja > O zastojih papirja > Zastoji papirja v glavni enoti
54Y8-03U

Zastoji papirja v glavni enoti

Pri odstranjevanju zagozdenega papirja upoštevajte navodila za mesto, kjer se je papir zagozdil.
Izhodni pladenj Zastoj papirja v notranjosti naprave ali v hrbtnem delu naprave
Notranjost Zastoj papirja v notranjosti naprave ali v hrbtnem delu naprave
Vodilo za obojestransko tiskanje Zastoji papirja pri vodilu za obojestransko tiskanje
Zadnja stran Zastoj papirja v notranjosti naprave ali v hrbtnem delu naprave

Zastoj papirja v notranjosti naprave ali v hrbtnem delu naprave

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne poskušajte odstraniti s silo, temveč nadaljujte z naslednjim korakom.
1
Odprite sprednji pokrov.
2
Odstranite kartušo s tonerjem.
3
Držite sprednji stranski zeleni gumb in dvignite vodilo.
Vodilo še naprej držite, dokler ga ne vrnete v prvotni položaj pri koraku 5.
4
Previdno izvlecite papir.
5
Vodilo previdno vrnite v prvotni položaj.
6
Držite zadnji stranski zeleni gumb in dvignite vodilo.
Vodilo še naprej držite, dokler ga ne vrnete v prvotni položaj pri koraku 8.
7
Previdno izvlecite papir.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj plosko, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
8
Vodilo previdno vrnite v prvotni položaj.
9
Odprite zadnji pokrov.
10
Previdno izvlecite papir.
Oglejte si, v kateri smeri boste najlažje izvlekli zagozden papir, in preskusite najprej ta način.
Izvlecite papir in ga pri tem držite čim bolj plosko, s čimer preprečite, da bi izpadel nepritrjeni toner.
11
Zaprite zadnji pokrov.
12
Vstavite kartušo s tonerjem.
Potisnite kartušo navznoter, dokler se ne ustavi.
13
Zaprite sprednji pokrov.
OPOMBA
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir. Če je sporočilo še vedno prikazano, preverite, ali je sprednji pokrov trdno zaprt.

Zastoji papirja pri vodilu za obojestransko tiskanje

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Izvlecite kaseto za papir.
POMEMBNO
Kaseto za papir držite z obema rokama in jo počasi izvlecite. V nasprotnem primeru jo lahko izvlečete prehitro in spustite na tla.
2
Pritisnite zeleni gumb in spustite vodilo za obojestransko tiskanje.
3
Previdno izvlecite papir.
4
Vrnite vodilo za obojestransko tiskanje v prvotni položaj.
Vodilo zaprite do konca, tako da klikne.
5
Namestite kaseto za papir.
6
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.
OPOMBA
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir.