> Odpravljanje zastojev papirja > O zastojih papirja > Zastoji papirja v viru papirja
54Y8-081

Zastoji papirja v viru papirja

Pri odstranjevanju zagozdenega papirja upoštevajte navodila za mesto, kjer se je papir zagozdil.
Večnamenski pladenj Zastoji papirja v večnamenskem pladnju
Kaseta za papir Zastoji papirja v kaseti za papir

Zastoji papirja v večnamenskem pladnju

Če je na pladnju papir, ga najprej odstranite. Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Previdno izvlecite papir.
2
Vložite papir.
3
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.
OPOMBA
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir.

Zastoji papirja v kaseti za papir

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne vlecite iz naprave na silo, ampak uporabite postopek za drugo mesto zastoja papirja, navedeno v sporočilu.
1
Izvlecite kaseto za papir.
POMEMBNO
Kaseto za papir držite z obema rokama in jo počasi izvlecite. V nasprotnem primeru jo lahko izvlečete prehitro in spustite na tla.
2
Previdno izvlecite papir.
Če je nameščen dodatni modul za podajanje kaset, previdno izvlecite papir na enak način.
3
Namestite kaseto za papir.
4
Izberite <Da>, če se na zaslonu prikaže sporočilo <Ali je ves zagozdeni papir odstranjen?>.
OPOMBA
Če je sporočilo še vedno prikazano
Morda je prišlo do zastoja papirja na drugem območju. Preverite druga območja in odstranite morebiten zagozden papir.