> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Na praznih območjih so vidne sence prejšnjih slik
54Y8-09F

Na praznih območjih so vidne sence prejšnjih slik

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali izpraznjene kartuše s črnilom. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali se odtisi pojavijo pri neprekinjenem tiskanju?

Spremenite nastavitev za <Popravek premika na vročini 2>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, gostota tiskanja morda ne bo enakomerna.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.