> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi
54Y8-09A

Rezultati tiskanja niso zadovoljivi

Če rezultati tiskanja niso zadovoljivi, preizkusite naslednje rešitve.
Umazanija v napravi lahko vpliva na rezultate tiskanja. V napravi najprej izvedite postopek vzdrževanja in čiščenja.