> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Pojavijo se pike
54Y8-09W

Pojavijo se pike

Fiksirna enota je morda umazana.
Očistite fiksirno enoto.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo tiskanje morda počasnejše.