> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Na natisih se pojavljajo madeži
54Y8-09E

Na natisih se pojavljajo madeži

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali težava z okoljem delovanja. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali se madeži pojavijo, kadar uporabljate napravo v okolju z nizko stopnjo vlažnosti?

Nastavite <Način za nizko vlago> na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vklopi>, bo gostota natisov morda nižja ali neenakomerna, če napravo uporabljate v okolju z visoko stopnjo vlažnosti.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.