> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Barvni ton ni pravilen
54Y8-09S

Barvni ton ni pravilen

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali težava s stranjo papirja, na katero se tiska. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali tiskate na pravo stran papirja?

Pri nekaterih vrstah papirja je ena stran primerna za tiskanje, druga pa ne. Če je kakovost tiskanja slaba, poskusite tiskati na drugo stran papirja.

Ali ste izvedli polno nastavitev gradacije?

Za zagotovitev optimalnega rezultata kopiranja izberite možnost <Celotna nastavitev>.