> Če ne morete pravilno izpisovati > Rezultati tiskanja niso zadovoljivi > Pojavijo se proge/tiskanje je neenakomerno
54Y8-09L

Pojavijo se proge/tiskanje je neenakomerno

Možen vzrok je lahko uporaba neustreznega papirja ali izpraznjene kartuše s črnilom. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem.

Ali je kopirno steklo umazano?

Očistite kopirno steklo in spodnjo površino podajalnika.

Ali ste očistili fiksirno enoto?

Očistite fiksirno enoto.

Ali je naprava nameščena v okolju, kjer se temperatura hitro ali znatno spreminja?

Naglo spreminjanje temperature v okolju, kjer je nameščena naprava, lahko povzroči kondenzacijo, zaradi katere lahko pride do bledenja ali prelivanja slik in besedila. Če je možnost <Način odstranjevanja kondenza> nastavljena na <Vklopi>, bo kondenzat v notranjosti naprave odstranjen. Odstranitev kondenzata se bo morda izvedla samodejno zaradi spremembe temperature.
POMEMBNO
Med odstranjevanjem kondenzata tiskanje morda ne bo izvedeno pravilno in morda bo natisnjen prazen papir.
Če izberete <Vklopi>, ne sme izklopiti naprave, če želite ohraniti učinek odstranjevanja kondenzata.
Če to možnost nastavite na <Vklopi>, je nastavitev samodejnega izklopa onemogočena.

Ali uporabljate napravo v okolju z visoko stopnjo vlažnosti?

Spremenite nastavitev za <Način za visoko vlago>. Težavo boste morda odpravili tako, da to možnost nastavite na <Vklopi>.
OPOMBA
Če izberete <Vkl> in če napravo uporabljate v okolju z nizko stopnjo vlažnosti, bodo natisnjene slike in besedilo morda zamegljeni.

Ali je natis zbledel oziroma je gostota natisa neenakomerna glede na vrsto papirja in okoljske pogoje?

Spremenite nastavitev za <Izboljšano fiksiranje>. Težavo lahko odpravite tako, da spremenite nastavitev načina.
OPOMBA
Če uporabite nastavitev <Vklopi>, se lahko na praznih območjih pojavijo odtisi.

Ali v kartuši s tonerjem zmanjkuje tonerja?

Preverite preostalo količino tonerja v kartušah s tonerjem in po potrebi zamenjajte kartuše s tonerjem.
Ne glede na prikazano raven tonerja je kartuša s tonerjem morda dosegla konec svoje življenjske dobe zaradi okoljskih pogojev naprave in propadlega materiala v kartuši. Zamenjajte kartušo s tonerjem.