> Če ne morete pravilno izpisovati > Papir se viha ali mečka > Papir se viha
54Y8-02U

Papir se viha

Možen vzrok je lahko uporaba neustrezne strani papirja. Preverite naslednje.

Ali uporabljate ustrezen papir?

Preverite uporabljeni papir in ga po potrebi zamenjajte z ustreznim papirjem. Poleg tega tudi pravilno določite nastavitve za velikost in vrsto papirja.
Spremenite nastavitev za <Popravek vihanja papirja>. Učinek izboljšave je boljši z nastavitvijo <Način 2> kot z nastavitvijo <Način 1>. Najprej poskusite uporabiti <Način 1>.
OPOMBA
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda bledi ali pa bo tiskanje počasnejše.
Znova naložite papir tako, da spremenite stran za tiskanje (sprednja/hrbtna stran).
POMEMBNO
V redkih primerih se težava lahko poslabša, kar je odvisno od papirja. V takem primeru stran za tiskanje znova spremenite na prejšnjo stran.

Ali uporabljate vlažen papir?

Zamenjajte ga z ustreznim papirjem.
Nastavitev za možnost <Vrsta papirja> spremenite na nastavitev za tanjši papir. Če je trenutna nastavitev na primer <Navadni 1>, jo spremenite v <Tanek 1>.
Spremenite nastavitev za <Popravek vihanja papirja>. Učinek izboljšave je boljši z nastavitvijo <Način 2> kot z nastavitvijo <Način 1>. Najprej poskusite uporabiti <Način 1>.
OPOMBA
Če nastavite večji učinek izboljšave, bodo natisi morda bledi ali pa bo tiskanje počasnejše.

Ali uporabljate napravo v okolju z visoko stopnjo vlažnosti? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Težavo boste morda odpravili tako, da možnost <Zmanj. fiks. mad. ton. 2> nastavite na <Način 1>.
OPOMBA
Če izberete <Način 1>, bodo natisi morda zbledeli.