> Če ne morete pravilno izpisovati > Papir se viha ali mečka
54Y8-02R

Papir se viha ali mečka

Če se papir mečka ali viha, preizkusite naslednje rešitve.