> Odpravljanje zastojev papirja > O zastojih papirja > Zastoji papirja v glavni enoti
54Y8-009

Zastoji papirja v glavni enoti

Pri odstranjevanju zagozdenega papirja upoštevajte navodila za mesto, kjer se je papir zagozdil.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Izhodni pladenj/zadnja stran Zastoji papirja v sprednjem in zadnjem delu (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Izhodni pladenj/zadnja stran Zastoji papirja v sprednjem in zadnjem delu (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Zastoji papirja v sprednjem in zadnjem delu (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne poskušajte odstraniti s silo, temveč nadaljujte z naslednjim korakom.
1
Previdno izvlecite papir.
2
Odprite zadnji pokrov.
3
Previdno izvlecite papir.
4
Dvignite enoto za obojestransko tiskanje.
5
Previdno izvlecite papir.
6
Zaprite zadnji pokrov.

Zastoji papirja v sprednjem in zadnjem delu (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Če zagozdenega papirja ne morete enostavno odstraniti, ga ne poskušajte odstraniti s silo, temveč nadaljujte z naslednjim korakom.
1
Previdno izvlecite papir.
2
Odprite zadnji pokrov.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Previdno izvlecite papir.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Zaprite zadnji pokrov.