> Težave z brezžično povezavo LAN > SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke za uporabo ni prikazan na seznamu dostopnih točk
54Y8-00Y

SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke za uporabo ni prikazan na seznamu dostopnih točk

Možen vzrok je lahko napačen ali neobjavljen SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke za uporabo. Preverite naslednje.

Ali je SSID pravilen?

Preverite, ali je SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke, ki ste si ga zapisali, pravilen.

Ali je naprava pravilno povezana v omrežje?

Preverite omrežno povezavo. Če težave ne odpravite niti po pregledu, ali je omrežna povezava pravilna, preverite varnostne nastavitve brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke. Po potrebi znova konfigurirajte nastavitve. Če naprava ne more vzpostaviti povezave z brezžičnim omrežjem LAN

Ali ste preverili nastavitve brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke?

Ko je aktiviran prikriti način*1 ali zavrnitev povezave ANY*2, se lahko zgodi, da SSID ni prikazan. Nastavitve brezžične povezave LAN konfigurirajte z ročnim vnosom.
*1Funkcija, ki onemogoči samodejno zaznavanje imena SSID brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke v drugih napravah.
*2Funkcija, s katero brezžični usmerjevalnik ali dostopna točka zavrne povezavo, če je SSID v povezani napravi nastavljen na »ANY« ali je prazen.
Preverite, da ni nastavljen noben drug kanal razen kanalov od 1 do 13. Če je uporabljenih več brezžičnih usmerjevalnikov ali dostopnih točk, preprečite motnje radijske frekvence tako, da nastavite med seboj precej ločene kanale, na primer »usmerjevalnik A: kanal 1, usmerjevalnik B: kanal 6, usmerjevalnik C: kanal 11«.
OPOMBA
Če želite izvedeti več o preverjanju ali konfiguriranju nastavitev kanalov, glejte priročnik za brezžične usmerjevalnike ali dostopne točke ali se obrnite na izdelovalca.