> Probleme cu conexiunea LAN wireless > Nu vă puteţi conecta la reţea (conexiune LAN wireless)
54XL-048

Nu vă puteţi conecta la reţea (conexiune LAN wireless)

Este posibil ca setările de conectare ale aparatului, ale ruterului sau ale punctului de acces wireless să fie incorecte. Verificaţi următoarele.
Consultaţi şi articolele de mai jos.

Aparatul este instalat corect şi pregătit să se conecteze la reţea?

Verificaţi conexiunea la reţea. Când aparatul nu se poate conecta la reţeaua LAN wireless

Pictograma Wi-Fi apare pe ecranul Pornire?

Verificaţi dacă este selectată conexiunea LAN wireless.

Aţi verificat setările ruterului sau ale punctului de acces wireless?

Verificaţi dacă cheia de reţea este setată corect.
NOTĂ
Pentru mai multe informaţii despre modul de verificare a cheii de reţea, consultaţi manualul de instrucţiuni al ruterului sau al punctului de acces wireless sau contactaţi producătorul.
Verificaţi că nu s-a selectat cheia WEP generată automat (hexazecimală). Pentru a permite comunicarea fără să modificaţi setările ruterului sau ale punctului de acces wireless, configuraţi setările conexiunii LAN wireless prin introducere manuală.
Dacă ruterul sau punctul de acces wireless este setat precum se descrie mai jos, modificaţi setările ruterului.
Adresa MAC a aparatului sau a computerului este respinsă de către funcţia de filtrare a pachetelor de adrese MAC*.
Când se utilizează numai IEEE 802.11n pentru comunicaţia wireless, este selectat WEP sau metoda de criptare WPA/WPA2 este setată la TKIP.
*O funcţie care permite comunicaţiile numai cu dispozitivele cu adresele MAC specificate şi interzice alte comunicaţii.

ID-ul SSID al ruterului sau punctului de acces wireless la care este conectat computerul coincide cu ID-ul SSID al ruterului sau punctului de acces wireless la care este conectat aparatul?

Verificaţi setările de la aparat şi de la computer.
Pentru a verifica SSID-ul la care este conectat aparatul
Pentru a verifica SSID-ul la care este conectat computerul
Dacă ID-urile sunt diferite, resetaţi setările pentru conexiunea LAN de la acest aparat.
NOTĂ
Când resetaţi setările conexiunii la reţeaua LAN wireless
Pentru ruter sau punct de acces wireless, selectaţi ID-ul SSID identic cu cel la care este conectat computerul.