> Eliminarea blocajelor de hârtie > Despre blocajele de hârtie > Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie
54XL-03J

Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie

Scoateţi hârtia blocată conform procedurii care corespunde părţii în care a avut loc blocajul de hârtie.
Tava multifuncţională Blocaje de hârtie în tava multifuncţională
Sertar pentru hârtie Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Blocaje de hârtie în tava multifuncţională

Dacă există hârtie încărcată în tavă, scoateţi mai întâi hârtia. Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă uşor, nu încercaţi să o trageţi afară forţat, ci urmaţi procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
2
Încărcaţi hârtie.
3
Selectaţi <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afişat pe ecran.
NOTĂ
Dacă mesajul este afişat în continuare
Este posibil ca hârtia să fie blocată în alte locuri. Verificaţi şi alte locuri şi scoateţi hârtia blocată, dacă există.

Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă uşor, nu încercaţi să o trageţi afară forţat, ci urmaţi procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageţi afară caseta pentru hârtie, până când se opreşte.
2
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
Când este ataşat modulul de alimentare opţional, trageţi cu grijă hârtia în acelaşi mod.
3
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
4
Selectaţi <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afişat pe ecran.
NOTĂ
Dacă mesajul este afişat în continuare
Este posibil ca hârtia să fie blocată în alte locuri. Verificaţi şi alte locuri şi scoateţi hârtia blocată, dacă există.