> Eliminarea blocajelor de hârtie > Despre blocajele de hârtie > Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie
54XL-07F

Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie

Scoateți hârtia blocată conform procedurii care corespunde părții în care a avut loc blocajul de hârtie.
Fantă pentru alimentare manuală Hârtia se blochează în fanta cu alimentare manuală.
Sertar pentru hârtie Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Hârtia se blochează în fanta cu alimentare manuală.

Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă ușor, nu încercați să o trageți afară forțat, ci urmați procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageți în afară sertarul pentru hârtie până când se oprește și scoateți-l ridicând partea frontală a acestuia.
2
Îndepărtați ghidajul de transport.
Mențineți partea de jos a fantei cu alimentare manuală și trageți în afară ghidajul de transport.
3
Trageți afară hârtia, cu grijă.
4
Introduceți cu atenție ghidajul de transport direct.
Apăsați ferm ghidajul de transport înapoi până se fixează în poziție.
5
Fixați sertarul pentru hârtie.
Când introduceți sertarul pentru hârtie cu opțiunea <Notif. pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afișează un ecran de confirmare.
6
Selectați <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afișat pe ecran.

Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă ușor, nu încercați să o trageți afară forțat, ci urmați procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageți în afară sertarul pentru hârtie până când se oprește și scoateți-l ridicând partea frontală a acestuia.
2
Trageți afară hârtia, cu grijă.
3
Fixați sertarul pentru hârtie.
Când introduceți sertarul pentru hârtie cu opțiunea <Notif. pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afișează un ecran de confirmare.
4
Selectați <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afișat pe ecran.