> Eliminarea blocajelor de hârtie > Despre blocajele de hârtie > Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie
54XL-00A

Hârtia se blochează într-o sursă de hârtie

Scoateţi hârtia blocată conform procedurii care corespunde părţii în care a avut loc blocajul de hârtie.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Tava multifuncţională Blocaje de hârtie în tava multifuncţională
Sertar pentru hârtie Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie
Fantă pentru alimentare manuală Hârtia se blochează în fanta cu alimentare manuală.
Sertar pentru hârtie Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Blocaje de hârtie în tava multifuncţională

Dacă există hârtie încărcată în tavă, scoateţi mai întâi hârtia. Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă uşor, nu încercaţi să o trageţi afară forţat, ci urmaţi procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Scoateţi hârtia blocată în tava multifuncţională.
1
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
2
Închideţi tava.
2
Scoateţi hârtia blocată din aparat.
1
Trageţi în afară sertarul pentru hârtie până când se opreşte şi scoateţi-l ridicând partea frontală a acestuia.
2
Apăsaţi butonul verde.
Ghidajul de transport coboară.
3
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
3
Împingeţi din nou în interior ghidajul de transport.
Apăsaţi ferm ghidajul de transport până se fixează în poziţie.
4
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
Când introduceţi sertarul pentru hârtie cu opţiunea <Notif. pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afişează un ecran de confirmare.
5
Selectaţi <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afişat pe ecran.
Când procedurile pentru un blocaj de hârtie în zona de ieşire sunt afişate pe ecran. Blocaje de hârtie în partea din faţă şi din spate (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Hârtia se blochează în fanta cu alimentare manuală.

Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă uşor, nu încercaţi să o trageţi afară forţat, ci urmaţi procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageţi în afară sertarul pentru hârtie până când se opreşte şi scoateţi-l ridicând partea frontală a acestuia.
2
Îndepărtaţi ghidajul de transport.
Menţineţi partea de jos a fantei cu alimentare manuală şi trageţi în afară ghidajul de transport.
3
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
4
Introduceţi cu atenţie ghidajul de transport direct.
Apăsaţi ferm ghidajul de transport înapoi până se fixează în poziţie.
5
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
Când introduceţi sertarul pentru hârtie cu opţiunea <Notif. pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afişează un ecran de confirmare.
6
Selectaţi <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afişat pe ecran.

Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie

Dacă hârtia blocată nu poate fi scoasă uşor, nu încercaţi să o trageţi afară forţat, ci urmaţi procedura pentru un alt loc de blocare a hârtiei indicat prin mesaj.
1
Trageţi în afară sertarul pentru hârtie până când se opreşte şi scoateţi-l ridicând partea frontală a acestuia.
2
Trageţi afară hârtia, cu grijă.
Când este ataşat modulul de alimentare cu casetă opţional, trageţi cu grijă hârtia în acelaşi mod.
3
Fixaţi sertarul pentru hârtie.
Când introduceţi sertarul pentru hârtie cu opţiunea <Notif. pt. verificare setări hârtie> setată la <Pornit>, se afişează un ecran de confirmare.
4
Selectaţi <Da> când mesajul <S-a scos toată hârtia blocată?> este afişat pe ecran.