> Problémy s odosielaním skenovaných dokumentov > Nie je možné odoslať naskenované dokumenty
54Y7-04R

Nie je možné odoslať naskenované dokumenty

Možnou príčinou môže byť nesprávne nastavenie odosielania alebo servera. Skontrolujte nasledujúce.
Ďalšou možnou príčinou môže byť problém s prepojením medzi zariadením a počítačom. Pozrite si aj položky uvedené nižšie.

Je nastavená e-mailová adresa zariadenia?

Skontrolujte, či je e-mailová adresa nastavená správne.

Sú správne zadané údaje o cieli?

Skontrolujte, či sú údaje o cieli zadané správne.

Je možné e-maily odosielať z počítača?

Skontrolujte, či môžete odosielať e-maily pomocou rovnakého poštového servera ako pre zariadenie.

Sú nastavenia odosielania e-mailov správne?

Skontrolujte základné nastavenia odosielania e-mailov.
Pomocou Remote UI (Vzdialené PR) môžete konfigurovať podrobné nastavenia pre overovanie POP pred odoslaním alebo pre šifrovanú komunikáciu.

Sú nastavenia servera SMTP a servera DNS správne?

Ak nie je možné odoslať e-mail, skontrolujte, či je server SMTP alebo server DNS nastavený správne.

Sú údaje servera, ako heslo, správne?

Skontrolujte, či je prihlasovacie heslo a ďalšie údaje servera správne zaregistrované.

Nie je veľkosť dát pripojených súborov príliš veľká?

Ak súbory posielate e-mailom, zmenšite ich veľkosť.

Sú nastavenia odosielania správ SMB správne?

Skontrolujte nastavenia odosielania SMB.
POZNÁMKA
V závislosti od siete, ktorú používate, môžu byť potrebné ďalšie nastavenia. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb alebo správcu siete.
Ak chcete povoliť TLS pre odosielanie e-mailov.
Ak chcete zmeniť čísla portov.