> Odstraňovanie zaseknutého papiera > O zasekávaní papiera > Zaseknutý papier v zdroji papiera
54Y7-07F

Zaseknutý papier v zdroji papiera

Odstráňte zaseknutý papier podľa postupu, ktorý zodpovedá miestu, na ktorom došlo k zaseknutiu papiera.
Otvor na ručné podávanie Zaseknutý papier v otvore na ručné podávanie
Zásuvka na papier Zaseknutý papier v zásuvke na papier

Zaseknutý papier v otvore na ručné podávanie

Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť ľahko, nevyťahujte ho nasilu, ale postupujte podľa pokynov na odstránenie zaseknutého papiera z iného miesta uvedeného v správe.
1
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a vyberte ju.
2
Vyberte vodiacu lištu.
Podržte spodok otvoru na ručné podávanie a vytiahnite vodiacu lištu.
3
Jemne vytiahnite papier.
4
Opatrne vložte vodiacu lištu priamo dovnútra.
Pevne zatlačte vodiacu lištu späť, kým nezacvakne na svoje miesto.
5
Nastavte zásuvku na papier.
Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upoz. na kontr. nast. papiera> nastavenou na možnosť <Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením.
6
Keď sa na obrazovke zobrazí správa <Áno>, vyberte položku <Odstr. ste všetok zachytený papier?>.

Zaseknutý papier v zásuvke na papier

Ak sa zaseknutý papier nedá odstrániť ľahko, nevyťahujte ho nasilu, ale postupujte podľa pokynov na odstránenie zaseknutého papiera z iného miesta uvedeného v správe.
1
Ťahajte zásuvku na papier, kým nezastane. Potom zodvihnite prednú stranu a vyberte ju.
2
Jemne vytiahnite papier.
3
Nastavte zásuvku na papier.
Po vložení zásuvky na papier s položkou <Upoz. na kontr. nast. papiera> nastavenou na možnosť <Zap.> sa zobrazí obrazovka s potvrdením.
4
Keď sa na obrazovke zobrazí správa <Áno>, vyberte položku <Odstr. ste všetok zachytený papier?>.